Koç’un kazandığı ihale iptal edilmişti, Kalamış Yat Limanı yeniden satışa çıkıyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ilişkin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kararları çerçevesinde, 40 yıl müddetle “İşletme Hakkının Verilmesi” yoluyla özelleştirilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara nazaran, süreksiz teminat bedeli 75 milyon TL olacak.

27 EYLÜL’E KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK

İhalede son teklif verme tarihi 27 Eylül 2022 olacak.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin iştiraki ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve hükmî şahıslar ile Ortak Teşebbüs Kümelerinin katılabileceğinin belirtildiği karara şöyle devam edildi:

“Yatırım fonları fakat Ortak Teşebbüs Kümesine dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Teşebbüs Kümesi yalnızca yatırım fonlarından oluşamaz. Lakin yatırım fonlarının hissedarı olduğu hukukî kişiliğe sahip şirketler tek başlarına yahut Ortak Teşebbüs Kümesine dahil olarak ihaleye katılabilirler.”

İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan, 2021 Kasım’da Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 2.5 milyar TL bedelle işletmesi 40 yıl mühletle Koç Holding’e verilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kararıyla, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı (ÖİB), Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl vadeli işletme hakkının 2.53 milyar TL bedelle Koç Holding’e verilmesini onaylamıştı.

Ancak 2022 Ocak’ta Koç Holding’ten KAP’a yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiğini duyurulmuştu.

KAP’a yapılan açıklamada şu sözler yer almıştı:

“07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ilişkin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı paydaşlığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır.

Bununla birlikte bahse husus ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art’a bildirim edilmiştir.”